Wikia


Quen is een van de vijf magische tekens die Heksers tot hun beschikking hebben.

Het gebruik van Quen stelt een Hekser in staat een magisch schild op te richten. Dit schild kan vervolgens een beperkte hoeveelheid schade absorberen, waarna het uit zichzelf vervaagd. Ook kan Quen gebruikt worden om schadelijke effecten, zoals bloedingen of vergif, onschadelijk te maken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki